Citáty a výroky

Na tejto stránke citátov a výrokov sa nachádzajú jednak známe citáty, no taktiež mnohé citáty, ktoré ste ešte asi nepočuli, nakoľko som ich sám našiel a zapísal si pri čítaní kníh. Citáty sú pre prehľadnosť rozdelené do kategórií.

Výber najlepších citátov

Najťažšie nie je získať viac peňazí, najťažšie je zarobiť ich niečím, pre čo sa oplatí žiť.

C. R. Zafón

Ale pretože nejestvujú obchodníci, čo by predávali priateľov, ľudia už priateľov nemajú.

A. de S. Exupéry

Hanba a pocit viny trýznia nevinných väčšmi ako tých skazených.

D. Francis

Zem je kolosálna. Aj všetko na nej je kolosálne, mrakodrap i stebielko trávy. Oko zazrie veľké veci, ak mu to myseľ a duša dovolia.

W. Saroyan

Ľudia zavše robia strašné veci s tými najlepšími úmyslami.

D. Francis

Nenávidím citáty. Povedzte mi čo viete.

R. W. Emerson

Menu

--------